top of page

Andar i hemmet

Ibland får vi besök av Andar hemma hos oss som vill göra oss uppmärksamma på deras existens och för att de vill säga oss någonting. Om vi inte själva kan uppfatta vad de vill säga eller vilka de är, eller om vi besväras av deras närvaro är det bra om man kan boka in ett medium som förmedlar deras talan och eventuellt hjälper dem vidare.

 

När jag kommer hem till dig känner jag in vilka som finns hos dig, vad dessa vill och eventuellt om de behöver gå vidare in i ljuset (över till det vi kallar andra sidan). Det är inte alltid som det handlar om andar som ”fastnat” mitt emellan, utan det kan även vara nära anhöriga till dig som redan befinner sig på andra sidan men som vill besöka dig ändå. Är det dock andar som ”fastnat” gör de dig vanligen uppmärksam på deras existens för att de faktiskt behöver hjälp över.

 

Känner du av eventuella andar hos dig är du varmt välkommen att ringa mig och ställa frågor om detta samt göra en eventuell bokning för besök.

ANDAR I HEMMET/ HEMMA HOS- BESÖK

Pris: 1,5- 2 timmar á 2000 kr samt ev. milersättning (gäller endast i Stockholm). För pris i övriga landet, vänligen hör av er för prisinformation.

Alla priser anges per person samt i svenska kronor. För icke avbokad tid senast 48h innan besöket, debiteras full kostnad vid frånvaro.

Diana von Martens arbetar som
Reiki Master, Spiritualistiskt Medium, Energiterapeut och Andlig Rådgivare.

335134-WyKmi.jpg
bottom of page