top of page

Trance Healing

När Healing ges till dig som klient, försätts jag i ett förändrat medvetandetillstånd där jag genom att bli en ren kanal, tillåter att den healing som ges vidare till dig, använder mig som ett verktyg. Under åren då jag arbetat med framförallt Reiki healing har en utveckling av mig som verktyg infunnit sig, där mina guider getts tillåtelse att använda mer och mer av mig som kanal. Tack vare detta har jag under de senare åren kunnat utveckla mig inom Trance, och idag även inom Fysiskt Mediumskap.
 

Genom att jag under denna form av Healing behandling försätts i ett lättare tillstånd av trans, tillåts de guider, medicinmän och doktorer som arbetar och samarbetar tillsammas med mig, att ge dig som klient exakt den healing som du behöver. Trance Healing är en mycket kraftfull energibehandling som ger en ordentlig energiboost till din själ och kropp, för läkning och justering på flera plan. Tack vare att detta möjliggörs, kan snabbare läkning ske, både fysiskt och psykiskt, och det har vid många tillfällen kunnat ske fantastiska resultat och historier av detta.

Till skillnad från annan healingform är Trance Healingen än mer fysisk och snabba resultat kan därför upplevas/kännas för klienten, då healingen går djupare. Observera dock att healing inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan ska istället fungera som ett komplement till den traditionella läkarvården.

AdobeStock_625081022.jpeg

TRANCE HEALING

40 min + 10 min samtal á 1000 kr

Alla priser anges per person samt i svenska kronor. För icke avbokad tid senast 48h innan besöket, debiteras full kostnad vid frånvaro.

1187904_91358268.jpg
Trance Healing- paket:

För dig som vill ha en riktig boost och behöver en regelbunden behandling under en tid, är du välkommen att boka dig för nedanstående behandlingspaket:

TRANCE HEALING PAKET: 5 behandlingar under 6 månader, för 4600 kr.

bottom of page